Tes xaiv qhov chaw nres tsheb

Tes xaiv cov chaw ua haujlwm / chaw tos txais kwv yees ntev li 12-14 meters ntev.
Ua tiav cov kab ke suav nrog lub hnab ntim khoom noj nrog cov zis, faib cov lus rau 6 tus neeg thiab pom kev.